Vacunacions

Les vacunes són preparats que s’obtenen a partir d’un microorganisme o un dels seus derivats. Quan s’administra proporciona una informació a l’organisme i el capacita per poder defensar-se contra una infecció determinada. Cada vacuna immunitza contra una malaltia concreta. Hi ha, però, vacunes que combinades protegeixen de més d’una malaltia: són diverses vacunes juntes en un sol preparat.

Les vacunes es fabriquen a partir d’antígens o dels propis microorganismes vius atenuats. Aquests indueixen a la formació de defenses, ja que el sistema immunitari ho reconeix com una amenaça.

El Departament de Salut de la Generalitat estableix un calendari vacunal que ha de rebre la població de Catalunya i que es va modificant en base a l’evidència científica.

També, per a prevenir la propagació internacional de malalties, és important complir les recomenacions de vacunacions que estableix l’OMS als viatgers internacionals.

 Us indicarem quines són les vacunes incloses en el nostre calendari vacunal, així com les que són optatives. Disposem, en el centre, de les vacunes obligatòries i no hi haurà cap cost addicional per part dels pares. La resta de les vacunes, s’hauran de proporcionar, però administrar-les tampoc suposarà cap despesa.


nena_vestit