Seguiment pediàtric

El principal objectiu del Centre d’Especialitats Pediàtriques Ferrés és preventiu i radica en el control del nen sà. Ens encarregarem, també del diagnòstic i tractament de malalties pròpies de la infància, i en cas necessari es decidirà derivar-lo a l’especialista per a la valoració d’aquelles patologies més complexes. Us indicarem quines són les vacunes obligatòries del programa de vacunació del Departament de Salut i aconsellarem sobre les que són opcionals, depenent de la realitat de cada nen.

El nostre principial objectiu és preventiu i radica en el control del nen sà, així com el diagnòstic i tractament de patologies agudes o cròniques.

El CEP Ferrés compte amb un servei d’atenció continuada, al que pot anar qualsevol persona que desitgi que el seu fill/a sigui visitat per un pediatre/a fora de l’agenda habitual. En segon lloc disposa una agenda de Pediatria General per a cites concertades.

La pediatria general precisa d’un recolzament per part de les especialitats pediàtriques, tant mèdiques com quirúrgiques. El nostre centre compta amb l’existència de qualificats especialistes que contribueixen a assolir l’objectiu comú de proporcionar una assitència integral al nen.

Disposem de: CIRURGIA PEDIÀTRICA, NEUROPEDIATRIA ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, AL·LERGOLOGI i PSICOPEDAGOGIA INFANTIL, CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA i DERMATOLOGIA.